heben   dulzer

Prescheñt

 

Imperfect

 ev

dolz

 

 

 ev

 dulzegva

 

 te

dolzas

 

 

 te

 dulzegvas

 

 el/ella

dolza

 

 

 el/ella

 dulzegva

 

 nogs

dolzan

 

 

 nogs

 dulzegvan

 

 vogs

dulzegs

 

 

 vogs

 dulzegvas

 

 els/ellas

dolzan

 

 

 els/ellas

 dulzegvan

 

 

 Perfect

 

Plusquamperfect

 ev

 d’è

dulzo

 

 ev

 vegva

dulzo

 te

 es

dulzo

 

 te

 vegvas

dulzo

 el/ella

 ò

dulzo

 

 el/ella

 vegva

dulzo

 nogs

 an

dulzo

 

 nogs

 vegvan

dulzo

 vogs

 vegs

dulzo

 

 vogs

 vegvas

dulzo

 els/ellas

 an

dulzo

 

 els/ellas

 vegvan

dulzo

 

 Futur

 

 Futur anteriogr

 ev

dulzaro

 

 

 ev

 varo

dulzo

 te

dulzarossas

 

 

 te

 varossas

dulzo

 el/ella

dulzaro

 

 

 el/ella

 varo

dulzo

 nogs

dulzaron

 

 

 nogs

 varon

dulzo

 vogs

dulzarossas

 

 

 vogs

 varossas

dulzo

 els/ellas

dulzaron

 

 

 els/ellas

 varon

dulzo

 

Prescheñt

 

 

 

Imperfect

 

 

ch’ ev

dolza

 

 

ch’ ev

dulzess

 

cha te

dolzas

 

 

cha te

dulzessas

 

ch’el/ella

dolza

 

 

ch’el/ella

dulzess

 

cha nogs

dolzan

 

 

cha nogs

dulzessan

 

cha vogs

dolzas

 

 

cha vogs

dulzessas

 

ch’els/ellas

dolzan

 

 

ch’els/ellas

dulzessan

 

 

Perfect

 

 

 

Plusquamperfect

 

 

ch’ ev

vaża

dulzo

 

ch’ ev

vess

dulzo

cha te

vażas

dulzo

 

cha te

vessas

dulzo

ch’el/ella

vaża

dulzo

 

ch’el/ella

vess

dulzo

cha nogs

vażan

dulzo

 

cha nogs

vessan

dulzo

cha vogs

vażas

dulzo

 

cha vogs

vessas

dulzo

ch’els/ellas

vażan

dulzo

 

ch’els/ellas

vessan

dulzo

Prescheñt

 

Passo

ev

dulzess

 

ev

vess

dulzo

te

dulzessas

 

te

vessas

dulzo

el/ella

dulzess

 

el/ella

vess

dulzo

nogs

dulzessan

 

nogs

vessan

dulzo

vogs

dulzessas

 

vogs

vessas

dulzo

els/ellas

dulzessan

 

els/ellas

vessan

dulzo

affirmativ

 

negativ

 

 

 

 

Dolza!

 

Bech

dulzer!

 

 

 

 

Dolzans!

 

 

 

Dulzè!

 

Bech

dulzè!

 

 

 

 

affirmativ

 

negativ

 

 

 

 

 

 

Vogs (singular)

dulzegs

 

Vogs (singular)

nu

dulzegs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogs  (plural)

dulzegs

 

Vogs   (plural))

nu

dulzegs

 

 

 

 

 

 

turner